ศุกร์์ ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ITA

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 14.00 - 16.00 น. )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานพัสดุ
ประชุมเรื่อง :
ITA
ผู้ร่วมประชุม :
5
จำนวนผู้เข้าประชุม :
5
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรทอง (ตึกใหม่)
วันที่ใช้ห้อง :
16 มิ.ย. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
14:00 - 16:00


เข้าชม 210  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
วางแผนงานประชุมวิชาการ IC ประจำปี 2560

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.00 - 16.00 น. )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง
ประชุมเรื่อง :
วางแผนงานประชุมวิชาการ IC ประจำปี 2560
ผู้ร่วมประชุม :
คณะกรรมการงาน IC
จำนวนผู้เข้าประชุม :
10
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมวังไทรแก้ว (ห้องเล็ก)
วันที่ใช้ห้อง :
16 มิ.ย. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
13:00 - 16:00


เข้าชม 210  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560