พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560

ACLS ของเจ้าหน้าที่

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ประชุมเรื่อง :
ACLS ของเจ้าหน้าที่
ผู้ร่วมประชุม :
พยาบาล รพ.หัวไทร และ พยาบาล รพ.สต.
จำนวนผู้เข้าประชุม :
30
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมไทรงาม (ห้องประชุมใหญ่)
วันที่ใช้ห้อง :
15 มิ.ย. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
08:00 - 16:00


เข้าชม 209  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560
  
โรงเรียนพ่อแม่

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป )
หน่วยงานที่จัดประชุม :
งานเวชปฏิบัติครอบครัว
ประชุมเรื่อง :
โรงเรียนพ่อแม่
ผู้ร่วมประชุม :
หญิงตั้งครรภ์และสามี
จำนวนผู้เข้าประชุม :
30
ห้องที่ใช้ประชุม :
ห้องประชุมวังไทรแก้ว (ห้องเล็ก)
วันที่ใช้ห้อง :
15 มิ.ย. 2560
ช่วงเวลาที่ใช้ :
08:00 - 16:00


เข้าชม 209  ลงประกาศเมื่อ : พฤหัสบดี ที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2560