พุธ ที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป )

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศล

พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค


เข้าชม 239  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558