เวปไซต์ โรงพยาบาลหัวไทร
Click!!
www.huasaihospital.org

โรงพยาบาลหัวไทร : Huasai Hospital
โรงพยาบาลหัวไทร 16 ม.4 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช 80170
โทรศัพท์ 075389511 โทรสาร 075388388 | Email:webmaster@huasaihospital.org

โดย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลหัวไทร